Sophus Travel is aangesloten bij

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)

Sophus Travel is lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). De ANVR behartigt de belangen van de aangesloten reiswinkels, touroperators en websites. De strenge toelatingsvoorwaarden en kwaliteitseisen hebben er toe geleid dat het ANVR-logo een kwaliteitskeurmerk is geworden voor consumenten. Voor u als opdrachtgever maakt dat logo dus een groot verschil! Of een reisorganisatie bij de ANVR is aangesloten, kunt u controleren via www.anvr.nl. Klik op controleer lidmaatschap.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Sophus Travel (KvK nr. 30196334) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ)

Sophus Travel is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ). Met dit nieuwe garantiefonds wordt geanticipeerd op de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst die in is gegaan op 1 juli 2018. Vanaf deze datum zal de al langer bestaande dekking van Stichting Garantiefonds reisgelden (SGR) nog uitsluitend gelden voor natuurlijke personen en niet meer voor bedrijven, instellingen, scholen, universiteiten etc. Speciaal hiervoor is SGRZ ontwikkeld. Reist u via Sophus Travel met een bedrijf, vereniging, school of universiteit, dan heeft u de zekerheid dat SGRZ garant staat voor uw reisgelden.

Calamiteitenfonds

Sophus Travel (KvK nr. 30196334) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Bedrijfsreizen

Groepsreizen

Incentives

Themareizen